Tutustu Poroihin

Pokka Reindeer Meat - Vuodesta 1969

Porot: Kestävä Laji

Porot ovat kestävyyden vertauskuvia olemassaolollaan, kukoistamalla maailman haastavimmissa ympäristöissä. Porot ovat jo olemassaolollaan kestävän kehityksen symboli, sillä ne menestyvät yhdessä maailman haastavimmista ympäristöistä. Niiden ainutlaatuinen sopeutuminen ja ekologinen merkitys tekevät niistä loistavan esimerkin kestävästä lajista. Luonnollisina laiduntajina, joilla on energiatehokas aineenvaihdunta, ne minimoivat ympäristövaikutuksensa, mutta niillä on myös olennainen rooli alkuperäiskulttuureissa, sillä ne mahdollistavat säännellyt paimennuskäytännöt, jotka muokkaavat ja tasapainottavat arktisia ekosysteemejä kestävällä tavalla.

Reindeer
Aito arktinen ihme

Arktisilla metsäalueilla, joilla viljely on lähes mahdotonta, poronhoito on merkittävä maankäyttötapa. Porot muuttavat karun ja tuottamattoman maaston arvokkaaksi ravinnonlähteeksi. Jotta arktiset metsät säilyisivät monimuotoisina, eivätkä ne rasittuisi liikaa, porokanta on rajoitettu. Sekä Suomen hallitus että Pohjoismaat valvovat ja sääntelevät porokannan suuruutta.